O nas

Kancelaria Prawna Skarbiec to największa polska firma specjalizująca się w tworzeniu międzynarodowych struktur holdingowych. W tym zakresie firma pomaga w zarządzaniu prawie 1000 spółek, fundacji i trustów oraz innych wehikułów korporacyjnych, położonych w ponad 50 krajach i terytoriach, których łączna wartość aktywów wynosi ponad 2,5 miliarda złotych i ciągle rośnie.

Kancelaria zapewnia Klientom wszechstronną pomoc, która wykracza poza tradycyjnie rozumiane doradztwo prawne, podatkowe i finansowe. Jej największym atutem jest kompleksowość i brak ograniczeń kompetencyjnych oraz terytorialnych.

Jesteśmy podmiotem licencjonowanym i wiarygodnym

W przeciwieństwie do większości pośredników rejestrujących spółki w rajach podatkowych, nie ukrywamy swojej działalności za anonimową skrytką P.O. Box, ale działamy w Polsce we współpracy z Kancelarią Prawną z siedzibą w Warszawie, prowadzoną przez licencjonowanego radcę prawnego, Roberta Nogackiego.

Wszelkie informacje przekazane Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz są objęte rygorystyczną tajemnicą zawodową radcy prawnego, a nasze rekomendacje poparte są gruntowną znajomością prawa polskiego.

Kancelaria Prawna Skarbiec posiada wdrożone kompleksowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużywaniu jej porad w celach sprzecznych z prawem, których przestrzeganie jest stale monitorowane przez krajowych i zagranicznych ekspertów z tej dziedziny (Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym oraz Foundation For Development of the Global Capital Market). Klienci korzystający z naszych usług mogą więc być pewni, że nie rodzi to po ich stronie ryzyka reputacji, które niewątpliwie występuje przy korzystaniu z usług wielu pośredników w korzystaniu z usług offshorowych.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania, a nie „rejestrację spółki”

Wbrew obiegowemu mniemaniu nie wystarczy „założyć spółkę” w pierwszym lepszym raju podatkowym, aby zyskać pełną poufność bądź uniknąć polskiego podatku dochodowego. Z pewnymi wyjątkami, podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, i tak podlegają obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. Również w przypadku osoby fizycznej „przeniesienie dochodów” nie jest wystarczające, ponieważ osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Ponadto, wykorzystując w obrocie krajowym podmioty mające siedzibę w raju podatkowym należy wziąć pod uwagę negatywne konsekwencje, jakie może wiązać z tym faktem lokalne prawo podatkowe (w przypadku Polski konsekwencje takie występują w przypadku państw i terytoriów wskazanych w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych).

Podstawowa różnica pomiędzy ofertą Skarbiec.Biz a większością podobnych ofert na rynku polega na tym, że Skarbiec.Biz oferuje nie tyle „rejestrację spółki w raju podatkowym”, ale kompleksowe rozwiązanie, praktycznie przetestowane w warunkach polskiego prawa, które obejmuje przygotowanie wzajemnych umów i przepływów finansowych w taki sposób, aby prowadziło to do realizacji założonego celu.

Podkreślić należy, że problemem nie jest bowiem „założenie spółki” w raju podatkowym, ale opracowanie odpowiedniego modelu działalności, aby pozostawał w pełnej zgodzie z polskim prawem. Dlatego odradzamy korzystanie z usług doradców, którzy nie gwarantują zgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami prawa polskiego i zajmują się wyłącznie prostym pośrednictwem w rejestrowaniu spółek zagranicznych.

Na polskim rynku Kancelarię wyróżnia usługa, która stanowi wyjątkowe połączenie zarządzania międzynarodowymi strukturami holdingowymi oraz sytuacjami kryzysowymi. Jej unikatowość polega na tym, że w razie potrzeby, Kancelaria Prawna Skarbiec przejmuje na siebie ciężar zarządzania operacyjnego, poczynając od budowy od podstaw międzynarodowej struktury holdingowej wraz z objęciem roli zarządczej, a skończywszy na działaniach z zakresu wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego oraz księgowości śledczej.

Zarządzanie międzynarodowymi strukturami holdingowymi

W obszarze zarządzania międzynarodowymi strukturami holdingowymi, usługa jest tak skonstruowana, aby podmioty, które zakłada Kancelaria Prawna Skarbiec, działały metodą „plug and play”. Oznacza to, że Klienci otrzymują w pełni funkcjonalną strukturę korporacyjną, którą można zdalnie zarządzać z Polski, bez konieczności odbywania wyjazdów zagranicznych, ponoszenia dodatkowych kosztów lub posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu zagranicznego prawa handlowego.

Kancelaria w całości bierze na siebie obowiązki administracyjne, wliczając w to wykonanie wszystkich czynności związanych z rejestracją spółki, ale również – między innymi – stałe, bieżące realizowanie obowiązków z zakresu prawa handlowego (odbywanie zgromadzeń wspólników, składanie sprawozdań z działalności i in., rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – o ile są wymagane). Wynajmuje siedzibę rejestrową spółki, obsługuje korespondencję, wynajmuje podwykonawców oraz zarządza dokumentacją. Łącznie, Klient może więc sterować całą, międzynarodową strukturą nie opuszczając granic Polski.

Ponadto, Kancelaria Prawna Skarbiec przyjmuje na siebie doradztwo strategiczne dla struktury, obejmujące odpowiedni wybór poszczególnych elementów, w sposób zapewniający osiągnięcie założonych celów. Prowadzi także bieżące doradztwo prawne, w tym przygotowanie wszelkich umów, począwszy od umów spółek, a skończywszy na kontraktach handlowych, a także stały monitoring zmian w przepisach prawa, w celu zapewnienia, że w każdym momencie struktura działa zgodnie z prawem.

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

W zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi, Kancelaria Prawna Skarbiec pomaga Klientom w sytuacjach, w których trudno byłoby od nich wymagać doświadczenia, takich jak:

 • bankructwo;
 • śmierć;
 • rozwód;
 • niesłuszne postawienie zarzutów karnych;
 • unikatowa okazja sprzedaży firmy inwestorowi;
 • przejęcie firmy konkurenta.

Są to sytuacje z definicji nietuzinkowe, w których Kancelaria służy doświadczeniem, wynikającym z dziesiątek podobnych spraw realizowanych w przeszłości, ponieważ reprezentuje liczne grupy Klientów, których interesy zostały naruszone bezprawnymi działaniami nieuczciwych funkcjonariuszy państwowych lub firm konkurencyjnych, takimi jak:

 • decyzje administracyjne i podatkowe, wydane z naruszeniem prawa;
 • niesłuszne aresztowania;
 • bezzasadne postawienie zarzutów w sprawach karnych;
 • przypadki korupcji urzędniczej;
 • czyny nieuczciwej konkurencji (naśladowanie produktów, rozpowszechnianie nieprawdziwych pogłosek, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo, wykorzystanie tajemnicy przedsiębiorstwa).

Odzyskiwanie podatku VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec doradza przedsiębiorcom jak sprawnie odzyskiwać podatek VAT, reprezentując ich w sprawach i postępowaniach z urzędami skarbowymi. Prawnicy Kancelarii prowadzą stały nadzór nad działaniem urzędników oraz uczestniczą w kontrolach podatkowych i skarbowych. Chronimy interesy przedsiębiorców zagrożonych procederem karuzel VAT. W ramach zarządzania sytuacjami kryzysowymi, Kancelaria zajmuje się również planowaniem sukcesji majątku przedsiębiorców, w tym ochroną ich majątku na wypadek śmierci.

Innowacyjne konstrukcje prawno-finansowe

Innowacyjne konstrukcje prawno-podatkowe i finansowe, oferowane przez Kancelarię Prawną Skarbiec to:

 • zarządzanie kryzysowe, mające na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych z wykorzystaniem międzynarodowej działalności operacyjnej w Polsce – dla przykładu z wykorzystaniem spółki osobowej w Polsce, gdzie jednym ze wspólników będzie spółka kapitałowa z Malty, której dyrektorem zarządzającym jest rezydent podatkowy Polski;
 • raporty analityczne łączące elementy wywiadu gospodarczego z audytem prawnym, podatkowym i księgowym, których zastosowanie obejmuje m.in. zakup funkcjonującej firmy bądź wejścia na nowy rynek;
 • niezależna weryfikacja rzetelności i uczciwości doradców i personelu kluczowego firmy;
 • dyskretna weryfikacja kontrahentów i poszukiwanie majątku dłużników, prowadzone na terenie całego świata, także w tzw. rajach podatkowych;
 • kompleksowe audyty dot. bezpieczeństwa informacji w firmie, począwszy od czynnika ludzkiego (badania psychologiczne) poprzez zabezpieczenia techniczne;
 • optymalizacja dochodów z działalności operacyjnej w Polsce z wykorzystaniem spółki osobowej w Polsce, gdzie jednym ze wspólników będzie spółka kapitałowa z Malty, której dyrektorem zarządzającym jest rezydent podatkowy Polski;
 • organizacja spółki służącej do prowadzenia handlu międzynarodowego z siedzibą na Tuvalu;
 • powołanie spółki holdingowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich;
 • utworzenie firmy typu captive insurance z siedzibą na Anguilli;
 • powołanie funduszu inwestycyjnego z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, którego politykę inwestycyjną realizuje spółka zarządzająca aktywami z siedzibą na Kajmanach;
 • powołanie fundacji prywatnej z siedzibą na St. Kitts;
 • Kancelaria Prawna Skarbiec jest autoryzowanym przedstawicielem instytucji finansowych Liechtensteinu w związku z obsługą finansową klientów z Europy Środkowej;
 • kancelaria jest członkiem Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Monako – reprezentując inwestorów z Monako w Polsce oraz inwestorów polskich w Monako.

Niekwestionowaną i ugruntowaną pozycję na rynku wśród kancelarii prawnych w Polsce, potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia, otrzymane na przestrzeni lat działalności.

Zapoznaj się z kompletną listą nagród i wyróżnień Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Kancelaria Prawna Skarbiec w mediach

Nasze kompetencje doceniają także liczne media. Oto niektóre cytaty z prasy:

Mec. Robert Nogacki jest jednym z najlepszych ekspertów z zakresu bezprawia urzędniczego. – Tygodnik „Wprost”

Robert Nogacki radca prawny (…) jest odpowiednią osobą, aby rzucić światło na problem, jak rozpowszechniona była praktyka sprzedaży opcji walutowych i kto w rzeczywistości zawinił. – „Financial Times”

„(…) Kancelaria Prawna Skarbiec nie boi się ciężaru podejmowania decyzji, udzielania klientom jednoznacznych rekomendacji i podejmowania działań, które wykraczają poza utarte schematy.” – „Gazeta Finansowa”

Robert Nogacki, właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec wie, o czym mówi, bo od lat pomaga tworzyć takie rajskie wehikuły(…). – „Gazeta Wyborcza”

Kancelaria Prawna Skarbiec w obliczu nasilających się przypadków bezprawia urzędniczego pomaga klientom w ochronie ich dorobku życia i ryzyka niezawinionej upadłości. – „Home&Market”

Zdaniem mec. Nogackiego podstawowym problemem w Polsce nie jest brak kompetencji nadzoru finansowego i służb specjalnych, ale ich nadmiar. – biznes.interia.pl